Truly, streetwear and fine art have been kindred spirits for such a long time now, that galleries and streetwear launches have blurred the division between them. Gallerists and streetwear fans are one and same in more ways than one.

Here comes an exciting brand that takes the energy of art pieces and translates them to wearables. Curated is a new brand that just launched with an exciting release. A piece by Jeff Salon dubbed as “Mandirigma ng EDSA (Spolarium)” It’s a modern tribute to the classic Spoliarium painting by Filipino Painter Juan Luna capturing the war-like scenario and the hardships one has to go through everytime EDSA comes to mind.

Endorsed and approved by Bigboy Cheng and Julius Babao, this new brand and offering is definitely one for the books. Streetwear and art history combined, totally worth it.

Here’s the rationale / explanation for the piece:

[hfcm id="9"] [hfcm id="14"] [hfcm id="20"] [hfcm id="24"]

“Sa makabagong panahon, maihahalintulad ko ang EDSA sa obrang Spoliarium na ipininta ng dakilang pintor na si Juan Luna.

Maituturing ko ang aking sarili bilang Mandirigma ng EDSA. Sa loob ng labing-walong taon kong pamamalagi sa Maynila mula sa pag-aaral ko sa kolehiyo, halos araw-araw akong nakikipagsapalaran sa matinding byahe sa EDSA. Kasabay ng libo-libo kong kapwa komyuter, sinusuong ang mabigat na daloy ng trapiko. Usad pagong na mga sasakyan. Usok at polusyon sa paligid. Napakahabang pila ng mga tao. Lahat ay nag-uunahan, nagtutulakan, sa pag-aasam na makasakay agad upang maagang makauwi at makasama ang pamilya. Ramdam ng bawat isa ang hirap at pagod, mula sa pag-aabang ng masasakyan hanggang sa mismong oras ng byahe. Nakatayo at nagsisiksikan.

Ang pyesang ito ay sumasalamin sa ibat ibang mukha ng Pilipino na ang tanging nais lamang ay makawala sa masalimuot na sitwasyon ng magulong kalsada. Baon ang mahabang pasensya, ito ang araw-araw na pagsubok na kinakaharap ng mga Mandirigma ng EDSA.”

Mandirigma ng EDSA (Spolarium) by Jeff Salon

Pieces are limited and can be ordered through Curated. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here